HOLDBESKRIVELSER

Haletudser
 

 
Målgruppe
Holdet henvender sig til typisk til børn mellem 4-5 år. Holdet er det første, I møder uden forældre i vandet, og der arbejdes med tryghed og vandtilvænning. Der undervises 30 min. pr. gang.
 
Kriterier
For at svømme på ”Haletudserne” anbefaler vi en højde på ca. 110 cm eller højere grundet vanddybden på 90 cm.
 
Formål og målsætning
Børnene skal kunne føle sig trygge i vandet uden deres forældre, og de skal kunne bevæge sig rundt med hjælpemidler. Vores læringsmål er:
 
At kunne flyde.
At kunne dykke.
At lære at bevæge sig frit rundt i bassinnet med opdriftsmiddel.
At komme i vandet selv.
At hoppe i vandet fra kanten.
At klargøre børnene til næste niveau som er blæksprutte/guldfisk.
At kunne få hovedet under vandet.
 
Der arbejdes ud fra de 4 grundlæggende færdigheder: Elementskifte, balance, vejrtrækning og bevægelse/fremdrift.
 
Praktiske informationer
Der undervises på 90 cm, hvor undervisningen primært foregår gennem leg og vandaktiviteter. Vi benytter ikke vinger og bælter som opdriftsmiddel. Vi forbeholder os ret til at tilbyde plads på andre hold, hvis barnets niveau ikke stemmer overens med holdets. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blæksprutter
 

Målgruppe
Holdet henvender sig til typisk til børn i alderes 5-6 år. Holdet er/kan være det første, I møder uden forældre i vandet, hvor der arbejdes med tryghed og vandtilvænning. Holdet kan også være en fortsættelse til haletudserne. Der undervises 30 min. pr. gang.
 
Kriterier
For at svømme på ”blæksprutterne” anbefaler vi en højde på ca. 110 cm eller højere grundet vanddybden på 90 cm.
 
Formål og målsætning
Børnene skal kunne føle sig trygge i vandet uden deres forældre og bevæge sig rundt med hjælpemidler. Vores læringsmål er:
 
At komme i vandet selv.
At kunne flyde.
At kunne dykke.
At få hele hovedet under vandet.
At kunne puste luft ud under vand.
At lære at bevæge sig frit rundt i bassinnet med opdriftsmiddel.
At lære grov-motoriske benspark på maven og ryggen med opdriftsmiddel.
At hoppe i vandet fra kanten.
At klargøre børnene til næste niveau som er guldfisk.
 
Der arbejdes ud fra de 4 grundlæggende færdigheder: Elementskifte, balance, vejrtrækning og bevægelse/fremdrift.
 
Praktiske informationer
Der undervises på 90 cm, hvor undervisningen primært foregår gennem leg og vandaktiviteter. Vi benytter ikke vinger og bælter som opdriftsmiddel. Vi forbeholder os retten til at tilbyde plads på andre hold, hvis barnets niveau ikke stemmer overens. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Guldfisk

 
Målgruppe
Holdet henvender sig til typisk til børn mellem 5 og 7 år. Der undervises 30 min. pr. gang.
 
Kriterier
For at svømme på guldfisk anbefaler vi en højde på ca. 110 cm eller højere grunget vanddybden på 90 cm. Børnene skal selv kunne komme i vandet og ellers opfylde læringsmålene for ”haletudser” eller ”blæksprutter”.
 
Formål og læringsmål
Børnene skal kunne lære at svømme grov-motorisk rygcrawl og crawl med opdriftsmiddel og opleve øget tryghed. Vores læringsmål er:
 
At kunne svømme igennem en ring med hovedet nede i vandet.
At børnene lærer at lave næsten strakte benspark i crawl og ryg.
At kunne skabe fremdrift/bevægelse på både ryggen og maven med opdriftsmiddel hvor både armtag og       benspark benyttes.
At skabe fremdrift/bevægelse over kortere distancer.
At kunne bevæge sig uden opdriftsmiddel.
At kunne flyde på ryggen.
At kunne lave kolbøtter i vand.
 
Der arbejdes ud fra de 4 grundlæggende færdigheder: Elementskifte, balance, vejrtrækning og bevægelse/fremdrift.

Praktiske informationer
Undervisningen foregår primært gennem leg og svømmerelaterede vandaktiviteter. Vi benytter ikke vinger og bælter som opdriftsmiddel. Vi forbeholder os ret til at tilbyde plads på andre hold, hvis barnets niveau ikke stemmer overens.

Gå til TILMELDING

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maxi-Guldfisk

 
Målgruppe
Holdet er et begynderhold, der typisk henvender sig til børn mellem 9 og 12 år, som ikke har gået til svømning før.

Undervisningen vil bære præg af indholdet på Gulfisk, og der undervises 30 min. pr. gang.
 
Kriterier
Vi gør opmærksom på, at vanddybden er på 110 cm. Børnene skal selv kunne komme i vandet og være trygge.
 
Formål og læringsmål
Børnene skal kunne lære at svømme grov-motorisk rygcrawl og crawl med opdriftsmiddel og opleve øget tryghed. Vores læringsmål er:
 
At kunne svømme igennem en ring med hovedet nede i vandet.
At børnene lærer at lave næsten strakte benspark i crawl og ryg.
At kunne skabe fremdrift/bevægelse på både ryggen og maven med opdriftsmiddel hvor både armtag og     benspark benyttes.
At skabe fremdrift/bevægelse over kortere distancer.
At kunne bevæge sig uden opdriftsmiddel.
At kunne flyde på ryggen.
At kunne lave kolbøtter i vand.
 
Der arbejdes ud fra de 4 grundlæggende færdigheder: Elementskifte, balance, vejrtrækning og bevægelse/fremdrift.

I løbet af de første gange vurderes børnenes niveau, og undervisningen tilrettelægges sådan, at alle børn stimuleres på deres eget niveau.

Praktiske informationer: 
Undervisningen foregår primært gennem leg og svømmerelaterede vandaktiviteter. Vi benytter ikke vinger og bælter som opdriftsmiddel. Vi forbeholder os ret til at tilbyde plads på andre hold, hvis barnets niveau ikke stemmer overens. 

Gå til TILMELDING

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delfin

 
Målgruppe
Holdet henvender sig til typisk til børn mellem 6 og 8 år.
Der undervises 30 min. pr. gang.
 
Kriterier
Vi gør opmærksom på, at vanddybden er på 110 cm. Børnene skal selv kunne komme i vandet og være trygge ved vandet og ellers opfylde læringsmålene for ”Gulfisk”.
 
Formål og læringsmål
Børnene skal kunne lære at svømme og dykke både på ryggen og maven uden opdriftsmidler.
Vores læringsmål er:
 
At børnene kan dykke gennem en ring under vandoverfladen.
At børnene lærer at sætte af fra kanten på både ryggen og maven i og under vandoverfladen.
At børnene prøver at svømme i vand de ikke kan bunde i.
At børnene kan svømme crawl med opdriftsmiddel, hvor de har vejrtrækning til siden.
At børnene kan svømme rygcrawl med opdriftsmiddel, hvor hovedet ligger i forlængelse af kroppen.
At børnene kan svømme kortere distancer af crawl og rygcrawl.
At børnene kan bevæge sig frit uden opdriftsmiddel.
At børnene kan lave forlæns og baglæns kolbøtter i vandet.
Introduceres for selvredning.
 
Der arbejdes ud fra de 4 grundlæggende færdigheder: Elementskifte, balance, vejrtrækning og bevægelse/fremdrift.
 
Praktiske informationer
Undervisningen foregår primært gennem leg og svømmerelaterede vandaktiviteter. Vi benytter ikke vinger og bælter som opdriftsmiddel. Vi forbeholder os ret til at tilbyde plads på andre hold, hvis barnets niveau ikke stemmer overens.

Gå til TILMELDING

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maxi-Delfin
 
Målgruppe:
Holdet henvender sig til typisk til børn mellem 9 og 12 år.
Undervisningen vil bære præg af indholdet på ”Delfin” og ”Haj”. Der undervises 45 min. pr. gang.
 
Kriterier
Vi gør opmærksom på, at vanddybden er på 110 cm. Børnene skal selv kunne komme i vandet og være trygge ved vandet og ellers opfylde læringsmålene for ”Guldfisk”.
 
Formål og læringsmål
Formålet er, at barnet udbygger sit kendskab og sine færdigheder indenfor crawl og rygcrawl samt tillærer sig en grundlæggende forståelse for bryst og butterfly. Barnet skal lære at svømme og dykke både på ryggen og maven uden opdriftsmidler.

Vores læringsmål er: 
 
At børnene kan lave flybevægelser.
At kunne lave forlæns og baglæns kolbøtter i vandet.
At kunne sætte af fra kanten på maven og ryggen og glide langt.
At kunne svømme længere distancer crawl og rygcrawl uden opdriftsmiddel.
At børnene kan svømme crawl med opdriftsmiddel, hvor de har vejrtrækning til siden.
At børnene kan svømme rygcrawl med opdriftsmiddel, hvor hovedet ligger i forlængelse af kroppen.
At kunne svømme kortere distancer crawl og rygcrawl uden opdriftsmiddel.
At kunne svømme i vand de ikke kan bunde i.
 
Der arbejdes ud fra de 4 grundlæggende færdigheder: Elementskifte, balance, vejrtrækning og bevægelse/fremdrift.

I løbet af de første gange vurderes børnenes niveau, og undervisningen tilrettelægges sådan, at alle børn stimuleres på deres eget niveau.
 
Praktiske informationer
Undervisningen foregår primært gennem leg og svømmerelaterede vandaktiviteter. Vi benytter ikke vinger og bælter som opdriftsmiddel. Vi forbeholder os ret til at tilbyde plads på andre hold, hvis barnets niveau ikke stemmer overens.

Gå til TILMELDING

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Haj

 
Målgruppe
Holdet henvender sig til typisk til børn mellem 7 og 9 år.
Der undervises 45 min. pr. gang.
 
Kriterier
Vi gør opmærksom på, at vanddybden er på 110 cm. Børnene skal her have kendskab til - og kunne svømme grov-motorisk crawl og ryg, være tryg ved vandet og ellers opfylde læringsmålene for ”Delfin”.
 
Formål og læringsmål
Børnene skal udbygge deres kendskab og egenskaber indenfor crawl og rygcrawl samt tillære sig en grundlæggende forståelse for bryst og butterfly.

Vores læringsmål er:
 
At børnene kan lave flybevægelser.
At kunne lave kolbøttevendinger i vandet.
At kunne sætte af fra kanten på maven og ryggen og glide langt.
At kunne svømme længere distancer crawl og rygcrawl uden opdriftsmiddel.
At børnene prøver at svømme i vand de ikke kan bunde i.
At kunne bevæge sig frit uden opdriftsmiddel.
At kunne bjærge og redde sig selv.
 
Der arbejdes ud fra de 4 grundlæggende færdigheder: Elementskifte, balance, vejrtrækning og bevægelse/fremdrift.

Praktiske informationer 
Undervisningen foregår primært gennem leg og svømmerelaterede vandaktiviteter. Vi benytter ikke vinger og bælter som opdriftsmiddel. Vi forbeholder os ret til at tilbyde plads på andre hold, hvis barnets niveau ikke stemmer overens.

Gå til TILMELDING

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Swim-4-fun
 

Målgruppe
Holdet henvender sig til typisk til børn med særlige behov(ADHD, autisme, svær overvægt, sociale udfordringer og mange andre variationer). Holdet er for børn der gerne vil være i vand, men oftest er udfordret ved normal undervisning. Der er færre deltager på holdet og dermed mere tid til det enkle barn. Der undervises 30 min. pr. gang.
 
Kriterier
For at svømme på ”swim-4-fun” anbefaler vi en højde på ca. 110 cm eller højere grundet vanddybden på 90 cm. 
 
Formål og målsætning
Vores læringsmål for dette hold er meget varierende, da instruktøren har meget fokus på at møde barnet i den situation barnet er i. Holdet handler om at komme i vand og få gode oplevelser med vand og andre børn. Der vil altid arbejdes ud fra de 4 grundlæggende færdigheder: Elementskifte, balance, vejrtrækning og bevægelse/fremdrift.
 
Praktiske informationer
Der undervises på 90 cm, hvor undervisningen primært foregår gennem leg og vandaktiviteter. Vi benytter ikke vinger og bælter som opdriftsmiddel. Vi forbeholder os retten til at tilbyde plads på andre hold, hvis barnets niveau ikke stemmer overens. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svømning for CP-børn
 

Målgruppe
Holdet henvender sig til børn med cerebral parese. holdet arbejder med bevægelse og tryghed i vand. Der undervises 30 min. pr. gang.

 
Formål og målsætning
Børnene skal kunne føle sig trygge i vandet uden deres forældre og bevæge sig rundt med hjælpemidler. Vores læringsmål er:
 
At komme i vandet selv, hvis muligt.
At kunne flyde.
At kunne dykke.
At få hele hovedet under vandet.
At kunne puste luft ud under vand.
At lære at bevæge sig frit rundt i bassinnet med opdriftsmiddel.
At lære grov-motoriske benspark på maven og ryggen med opdriftsmiddel.
At hoppe i vandet fra kanten, hvis muligt.
 
Der arbejdes ud fra de 4 grundlæggende færdigheder: Elementskifte, balance, vejrtrækning og bevægelse/fremdrift.
 
Praktiske informationer
Der undervises på 90 cm, hvor undervisningen primært foregår gennem leg og vandaktiviteter. Vi benytter ikke vinger og bælter som opdriftsmiddel.Er du i tvivl om, hvilket hold dit barn skal starte på, er du velkommen til at tage kontakt


 
Herning Svømmeklub | Telefon + 45 61 10 81 55 | CVR nr. 28565011 | Brændgårdvej 20 | 7400 Herning | herningsk@herningsk.dk