Herning Svømmeklubs Forældrehåndbog

Du bydes hjerteligt velkommen til Herning Svømmeklub – hvis du har gået her før, byder vi dig lige så hjerteligt velkommen tilbage. Vi glæder os til at arbejde sammen med dig og dine forældre omkring at give dig en god og lærerig oplevelse igennem sæsonen – vi skal have det sjovt sammen samtidig med, at vi bliver bedre til at begå os i svømmehallen og til at svømme.

Der er nogle praktiske ting at være opmærksom på, og dem har vi samlet her på siden.


Generelle informationer


Aflysning af træning

I Herning Svømmeklub bestræber vi os på, at tilrettelægge vores sæson og undervisning, så vi ikke er nødt til at aflyse træningen. Det kan dog være nødvendigt i tilfælde af større arrangementer i svømmehallen, udfrakommende hændelser eller i tilfælde af sygdom. Skulle træningen blive aflyst vil vi sende sende information ud via sms og email.

Ferie, lukkedage og opstartsdage

Der er ingen undervisning i efterårsferien uge 42.

Registrering af fremmøde

I Herning Svømmeklub benytter vi os af digital registrering af fremmøde. Det betyder, at I vil se vores instruktører med en tablet/mobiltelefon, som de skal bruge til registreringen. Dette har den fordel at vores instruktører altid vil have en opdateret holdliste, så der ikke kan være tvivl om hvem der er tilmeldt holdene.

Fortrydelse

Som medlem i Herning Svømmeklub har man en fortrydelsesperiode på 2 uger fra sæsonstart – det vil i praksis sige to undervisningsgange. Hvis I inden for denne periode finder ud af, at svømning ikke er noget for jer, refunderer vi kontingentet. Evt. udmelding skal ske skriftligt til rmd@herningsk.dk.

Skifte hold i løbet af sæsonen

Hvis det viser sig, at dit barn ønsker at skifte til et andet hold i løbet af sæsonen, er vi gerne behjælpelige med dette, i det omfang der er plads på det ønskede hold. Kontakt os på mail eller på telefonen, så finder vi en løsning. Holdskifte kan også ske på vores opfordring, hvis det viser sig, at dit barn niveaumæssigt er havnet på et mindre hensigtsmæssigt hold.

Før, under og efter svømning


Ankomst til svømmehallen

Børnene har tidligst adgang til omklædningsrummene 15 minutter før undervisningsstart. Det glæder både i Herning Svømmehal og DGI-Huset. Når I ankommer til svømmehallen, skal I blot henvende jer ved skranken og sige, at I skal til svømmeundervisning i Herning Svømmeklub samt klokkeslæt for undervisningens start.

Sådan finder du bassinerne

De 2 undervisningsbassiner på henholdsvis 90 cm og 110 cm dybde ligger i den nye svømmehal. Når I kommer ud fra omklædning, skal I holde til højre, så kommer der en dør på venstre hånd som går ind til den nye svømmehal. Undervisningsbassinerne ligger lidt fremme på venstre hånd og 50 m bassin lige frem. Vejen er markeret med rød på oversigtskortet.
 

Svømning før, under og efter svømmeundervisning

Når I kommer ind i svømmehallen/DGI-huset, må børnene først gå i vandet, når træneren beder børnene om det. Når undervisningen er slut, skal bassinet forlades med det samme. Dette er for at skabe det bedste læringsmiljø for alle vores medlemmer.

Hvis børnene ønsker at svømme før og/eller efter undervisningen, skal der indløses almindelig adgangsbillet til Herning Svømmehal/DGI-huset ved ankomst. Dette kan måske virke ærgerligt, men det er igen med baggrund i de betingelser, som svømmeklubben kan leje faciliteter i svømmehallen på, og dette skal selvsagt respekteres af alle medlemmer. De nye undervisnings-bassiner kan ikke bruges til svømning før og efter, da der hele tiden vil være hold, så der skal de andre bassiner benyttes.

Hygiejne og adfærd i svømmehallen


Adfærd i svømmehallen

De almindelige regler for Herning Svømmehal og DGI-Huset er også gældende for medlemmer i Herning Svømmeklub. Livreddernes instrukser til enhver tid skal følges.

Svømmehalsreglerne foreskriver bl.a., at der ikke må anvendes smartphones eller tablet i omklædningsrummene og svømmehallen, af andre end vores trænere, som bruger dem som arbejdsredskaber til online afkrydsninger.

Omklædning og hygiejne

Alle der benytter svømmehallen har et ansvar for, at hygiejnen bliver overholdt. Man skal derfor altid:

  • vaskes uden badetøj under bruseren, inden man går i vandet.
  • vaske håret og kroppen grundigt.
  • efter toiletbesøg foretage grundig afvaskning igen.
  • fjerne alt make-up.
  • fjerne alle smykker.

Specielt til babysvømmeren

Når I skal til babysvømning er reglerne de samme i Herning Svømmehal og DGI-Huset. I skal have badeble på, og der skal i DGI-Huset benyttes Happy Nappy badebuks ovenpå en svømmeble - disse skal købes ved receptionen. Dette er et krav fra DGI-Huset.

 


Undervisningsmiljøet i Herning Svømmeklub

Sådan underviser vi

Herning Svømmeklubs undervisningsfilosofi baserer sig på læring gennem lege og øvelse. Vi tror på, at det er den bedste og mest motiverende måde at udvikle basale svømmefærdigheder på. Vores mål er, at vores svømmeundervisning skal være lærerig, kompetancegivende og ikke mindst sjov at gå til. Det legende element er derfor en stor og vigtig del af vores svømmeundervisning.
 

For at opnå de enkelte målsætninger på vores svømmeskolehold er vores trænere meget bevidste om at vælge sjove lege og øvelser, som svømmerne får et bestemt udbytte ud af. Det betyder i pratisk, at træneren vælger lege som specielt træner den færdighed, der er på programmeret - det kan fx være balance, elementskifte, vejtrækning osv.

De grundlæggende færdigheder er, uanset svømmerens niveau udgangspunkt for vores svømmeundervisning. Før og sideløbende med, at vi underviser i egentlige svømmetag, træner vi svømmerne basale færdigheder, så de lærer deres krop at kende i vand. Derfor svømmer vi ikke altid frem og tilbage, men bruger bassinerne på forskellige måder. Når vi underviser i svømmetag, starter vi med stilarterne crawl og rygcrawl.


Trænere med i vandet

En forudsætning for at blive dus med vandet samt lære de grundlæggende færdigheder er tryghed og glæde ved vand. På vores svømmeskolehold har vi altid som minimum tilknyttet en træner og en hjælpetræner. Hjælpetræneren er med i vandet i forbindelse med undervisningen, hvilket er med til at sætte fokus på den enkelte svømmers behov for hjælp samt give mulighed for god individuel feedback

Oprykning og anbefalinger

I Herning Svømmeklub har vi mange svømmeundervisningstilbud for børn og unge. Næsten uanset din alder og færdigheder i vand, så har vi en plads til dig.

Ved endt sæson i Herning Svømmeklub vil træneren på de enkelte hold vurdere svømmernes færdigheder med henblik på at give en anbefaling til, hvilket hold svømmeren skal vælge til næste sæson.
 

For at svømmeren kan vurderes klar til oprykning på næste hold, skal barnet opfylde oprykningsmålene. Oprykningsmålene er målbare mål (med enkelte undtagelser), hvilket betyder, at et bestemt mål skal være opfyldt.

Opfylder svømmeren ikke alle oprykningsmål, så er det op til træneren på holdet at fortage en subjektiv vurdering af svømmerens færdigheder for herefter at vurdere, om svømmeren bør rykke op eller tage en sæson mere på det nuværende hold.

Vores træners anbefalinger er en vejledning, og mener man som forældre, at ens barn er klar til næste hold/niveau, må man gerne tilmelde barnet dette hold.

Forældredage, bælter og vinger m.m

Forældre på kanten

Som forældre er I velkomne ved bassinkanten for at følge undervisningen, men kun første og anden undervisningsdag. I er ligeledes velkommen efter efterårsferien og igen ved sæsonafslutning.

Det er vores erfaring, at jeres børn sammen med vores trænere opnår en bedre undervisning samt skaber det bedste læringsmiljø, når forældrene ikke er til stede i svømmehallen. Vi skal derfor anmode om, at alle respekterer dette, og vi kan desværre ikke give enkelte medlemmer dispensation for denne regl.


Svømmevinger og bælter

I Herning Svømmeklub bruger vi ikke fastsiddende hjælpemidler som vinger og bælter. Det gør vi af den simple årsag, at vi mener, at svømmeren skal tilegne sig naturlige kropslige erfaringer i vand.

I forbindelse med vores svømmeundervisning benytter vi os af forskellige flydemidler som plader, bolde, Aquaorme og lign., som alle bidrager til, at svømmeren tilegner sig naturlige kropslige erfaringer.

Mit barn har en diagnose - hvordan håndterer vi det?

Hvis dit barn har fx epilepsi, ADHD eller andre diagnoser skal vores breddekoodinator have besked inden sæsonstart.

Vores breddekoordinator vil herefter drøfte det med holdets træner og hjælpetræner, så de er opmærksomme på de vilkår dette medfører for barnet.

Ved epilepsi skal barnet følges af en voksen i forbindelse med undervisningen.


Sikkerhed i svømmeklubben

Sikkerheden vægtes meget højt i Herning Svømmeklub. Det skal være sikket at aflevere sine børn til svømning - vi stiller derfor høje krav til uddannelse af vores trænere, så de har den fornødne uddannelse og de fornødne redskaber, hvis der skulle opstå en ulykke. Herning Svømmeklub har herudover klare procedurer samt en beredskabsplan i tilfælde af en ulykke.
 

Førstehjælp

Vores trænere gennemgår hvert år et førstehjælpekursus samt et kursus i brugen af hjertestarter - uanset alder. Dette er med til at sikre, at vores trænere og hjælpetrænere har mulighed for at reagere korrekt i tilfælde af et uheld.

Livredderprøver

Alle trænere, der har ansvaret for et hold skal op til en årlig livredderprøve. Først når prøven er gennemført kan træneren undervise et hold sammen med en hjælpetræner. Vi som klub stiller som krav at lige meget, hvilket hold, der er i svømmehallen, så skal der altid være en livredderuddannet træner som ansvarlig for holdet! Dette gør, at vi altid giver vores medlemmer den bedst tænkelig sikkerhed!

Procedurer

I Herning Svømmeklub har vi klare retninglinjer samt procedurer i forbindelse med indhentning af børneattester, pædofili samt deling af nøgenbilleder og videoer.


Indhentning af børneattester

I Herning Svømmeklub indhenter vi hvert år børneattester på alle vores instruktører, bestyrelsesmedlemmer og frivillige. Indhentning af børneattesterne er med til at sikre, at vi ikke ansætter instruktører eller har frivillige i klubben, der har været dømt for seksuelle krænkelser af børn.

Procedure i tilfælde af pædofili i klubben

“Seksuelle krænkelser i klubben” er Herning Svømmeklubs procedure vedr. seksuelle krænkelser i forbindelse med svømmeklubbens aktiviteter. Proceduren foreskriver, hvordan vi som klub skal agere, hvis vi opdager eller bliver bekendt med, at der er begået eller er mistanke om, at der er begået seksuelle krænkelser i klubben.

Procedure ved deling af krænkende billeder

“Nøgen i klubben” er Herning Svømmeklubs procedure vedr. deling af krænkende billeder i forbindelse med svømmeklubbens aktiviter. Proceduren foreskriver, hvordan vi som klub skal agere, hvis vi opdager eller bliver bekendt med, at der er forgået deling af krænkende billeder i foreningsregi.
 

Privatlivspolitik

Som medlem i Herning Svømmeklub, betror du os dine oplysninger blandt andet navn, adresse, fødselsdagsdato m.m. I vores privatlivspolitik, som du finder på vores hjemmeside www.herningsk.dk, kan du læse om, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi bruger dem til.

Spørgsmål og kontakt

Svømmeskolen/Breddeafdelingen:
Spørgsmål vedr. undervisning, anbefalinger, hvilket hold dit barn skal svømme på, generel feedback til undervisningsformen eller instruktører, holdflytninger og lignende bedes rettes til Herning Svømmeklubs breddekoordinator.

Breddekoordinator Rasmus Døj kan normalt træffes på kontoret mandag til fredag i dagtimerne eller på telefon 40 21 11 25 eller mail rmd@herningsk.dk

Konkurrenceafdelingen:
Spørgsmål til konkurrencesvømning og konkurrenceafdelingen generelt bedes rettes til Herning Svømmeklubs klubchef.

Klubchef Martin Duedahl kan normalt træffes på kontoret mandag til fredag i dagtimerne ellers på telefon 27 64 17 88 eller mail md@herningsk.dk

Spørgsmål til holdændringer, kontigent m.m.:
Spørgsmål vedr. holdædringer, kontigent eller lignende bedes rettes til Herning Svømmeklubs adminstrator.

Adminstrator Flemming Høst kan træffes tirsdag kl. 16.00 - 18.00 i uger med svømmeundervisning (som udgangspunkt i uge 3 - 25 og uge 34 - 51). Uden for kontortid, kan han som regel træffes på tlf. 28 58 88 89 mellem kl. 15.00 - 19.00 på hverdage eller på fh@herningsk.dk

Herning Svømmeklub | Telefon + 45 61 10 81 55 | CVR nr. 28565011 | Brændgårdvej 20 | 7400 Herning | herningsk@herningsk.dk