Generalforsamling
             Torsdag d 7. marts 2024 kl 18.30 v Glentevej 40. 

             Dagsorden iflg. Vedtægt 21
 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Kassereren aflægger beretning 
 4. Indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelsen
  • På valg:
   • Marianne Kjeldsen
   • Else Stendorph
  • Ikke på valg :
   • Jan Moesgaard
   • Hanne Jensen
   • Lisbeth Rosendahl
  • Valg af revisor
 6. Eventuelt
  • Under eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning. 

Indkomne forslag sendes til rikkestendorph@gmail.com senest 1. marts

Af hensyn til spisning er der tilmelding til Else på 25 17 17 75.
Sidste frist er 4. marts

Venlig hilsen Bestyrelsen for Støtteforeningen Vennerne

Vores samarbejdspartnere er:

Hvis DU kender nogen som kunne tænke sig at være sponsor i Herning Svømmeklub - så kontakt venligst én fra sponsor- og aktivitetsudvalget.
Herning Svømmeklub | Telefon + 45 61 10 81 55 | CVR nr. 28565011 | Brændgårdvej 20 | 7400 Herning | herningsk@herningsk.dk