HOLDBESKRIVELSER

HSK 4

 

Målgruppe

HSK 4 er det første hold i Herning Svømmeklubs konkurrenceafdeling. Holdet henvender sig til børn, som gerne vil prøve kræfter med konkurrencesvømningen. Holdet består af børn i alderen 8-10 år. Konkurrenceafdelingen er en lang uddannelse i at blive ”svømmer”. Dette gælder både børnene såvel som forældrene, som med tiden bliver ”svømmerforældre”. Vi stræber efter, at man føler sig som en del af en forening, og at der samtidig er lyst til at byde ind på de opgaver, som hører til. Holdet er det første ud af 4 hold i konkurrenceafdelingen.
Der er op til 32 pladser på holdet.

 

Træningsmængde og fokus

Der er fokus på at lære at træne. Holdet træner 2 gange om ugen af 1 time og 30 minutter. 1 time foregår i vandet, hvor der arbejdes med de grundlæggende principper inden for svømningen, og 30 min. foregår på land, hvor der arbejdes med balance, motorik, koordination samt skadesforebyggende træning. Holdet svømmer i 25m bassin.
 
Træningstiderne er følgende:
Mandag og torsdag fra 16-17.30
 
Tilmelding sker medio juni og medio december.

 

Målsætninger for holdet

Svømmerne på HSK 4 skal:
 • Tilegne sig en forståelse af konkurrenceafdelingen.
 • Lære hvordan man træner sammen på et hold i en individuel sportsgren.
 • Tilegne sig udvidede tekniske kompetencer i de 4 stilarter (crawl, ryg, bryst og butterfly).
 • Lære at fokusere på opgaver i tilegnelsen af kompetencer.
 • Lære hvilket udstyr man bruger og hvordan.
 • Lære hvodan man gør sig klar til træning og stævner.
 

Forælder på HSK 4

Konkurrenceafdelingen er en lang uddannelse både for svømmere og forældre. Forældrene på HSK 4 vil blive mødt med følgende:
 • God intro til Herning Svømmeklub som forening.
 • Blive en del af foreningen og miljøet i Herning Svømmeklub.
 • Klubbens struktur.
 • Sociale tiltag for svømmerne og forældrene.
 • Opbakning.
 • Engagerede trænere.
 • Processer i arbejdet med børnene.
 • Uddannelse som official modul 1. Vi skal altid stille med hjælpere til stævner, hvor man har en forventning om, at vi stiller med officials for, at vores svømmere kan deltage. Alle klubber bliver mødt med en forventning om et givent antal officials.
 • Forældrehåndbogen, som ligger på hjemmesiden, vil besvare mange af jeres spørgsmål. Ellers kan I altid tage fat i klubchefen eller trænerne.
 

Aktiviteter for holdet

Aktiviteter for holdet er 6 årlige begynderstævner, hvor det første ligger på hjemmebane i Herning Svømmehal. De ligger typisk placeret en lørdag eller søndag. Der svømmes på 25 meter bane. Derudover vil der være træningsdage i ferier og evt. en lille træningsweekend med overnatning sammen med HSK 3, som er det næste hold i rækken.

Endvidere vil der være sociale tiltag fra klubbens og forældrenes side, så børnene kan komme endnu tættere på hinanden.

 

Trænere på holdet er

Signe Dahl Johansen & Sigurd Wemmelund

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HSK 3

 

Målgruppe

HSK 3 er det næste skridt fra HSK 4 i Herning Svømmeklubs konkurrenceafdeling. Holdet henvender sig til børn, som gerne vil udvikle sig indenfor konkurrencesvømningen. Holdet består af børn i alderen 9-12 år. Vi stræber efter, at man føler sig som en del af en forening, og at der samtidig er lyst til at byde ind på de opgaver, som hører til. Holdet er det andet ud af fire hold i konkurrenceafdelingen.

Der er op til 24 pladser på holdet.

 

Træningsmængde og fokus

Der er fokus på at lære at træne. Holdet træner 3 gange om ugen bestående af 3x1 times vandtræning og 2x30 minutters landtræning, hvor der om tirsdagen er 1 times landtræning. I vandet arbejdes der med de grundlæggende principper inden for svømningen, og de 30 min på land, bruges til at arbejde med balance, motorik, koordination samt skadesforebyggende træning. Holdet svømmer i 50m bassin.


Træningstiderne er følgende:
Tirsdag 16.00-18.00
Torsdag 16.00-17.30
Fredag 15.30-17.00

Tilmelding sker medio juni og medio december.

 

Målsætninger for holdet

Svømmerne på HSK 3 skal:

 • Arbejde med processer og opgaver i udviklingen af kompetencer.

 • Arbejde med fællesskab. Hvad er en rollemodel?

 • Tilegne sig et tilhørsforhold til klubben.

 • Arbejde med ansvar og adfærd.

 • Tilegne sig udvidede tekniske kompetencer i de 4 stilarter (crawl, ryg, bryst og butterfly).

 • Lære at lave starter og undervandsarbejde.

 • Lære at lave vendinger.

 

Forældre på HSK 3

 • Kender strukturen i konkurrenceafdelingen.

 • Engagement i foreningen.

 • Forældre som hjælpeorgan.

 • Fokus på proces og udvikling.

 • Opbakning og støttende adfærd omkring børnene.

 • Møder engagerede trænere.

 • Sociale tiltag for svømmerne og forældre.

 • Opbakning

 • Processer og opgaver

 • Uddannelse som official modul 2. Vi skal altid stille med hjælpere til stævner, hvor man har en forventning om, at vi stiller med officials, for at vores svømmere kan deltage. Alle klubber bliver mødt med en forventning om et givent antal officials.

 • Forældrehåndbogen, som ligger på hjemmesiden, vil besvare mange af jeres spørgsmål. Ellers kan I altid tage fat i klubchefen eller træneren.

 

Aktiviteter for holdet

Aktiviteter for holdet er fire årlige midtvest cups. De ligger typisk placeret en lørdag eller søndag. Vores eget større cup stævne, Herning Grand Prix, vil også være at finde på aktivitetslisten.  Endvidere vil der være 2-3 større cup stævner, hvor der overnattes. Derudover vil der være træningsdage i ferier og evt. en lille træningsweekend med overnatning sammen med HSK 4. Der vil være sociale tiltag fra klubbens side og forældrenes side, så børnene kan komme endnu tættere på hinanden.
 

Træner på holdet er

Oskar Dunker Rasmussen & Asta Ovesen


Gå til TILMELDING

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HSK 2

 

Målgruppe

HSK 2 er det næstsidste hold i Herning Svømmeklubs konkurrenceafdeling. Holdet består primært af årgangssvømmere. Holdet består endvidere af elever, som går på Talentakademi linjen. Vi stræber efter, at man føler sig som en del af en forening, og at der samtidig er lyst til at byde ind på de opgaver, som hører til. Holdet er det næstsidste ud af 4 i konkurrenceafdelingen.

Der er op til 25 pladser på holdet.


Træningsmængde og fokus

Der er fokus på at træne for at lære at træne og konkurrere. Holdet træner 4-7 gange om ugen med op til 2 timer i vandet og 45-60 min. på land. Der arbejdes med aerob kapacitet, hurtighed, teknisk optimering, svømmeøkonomi, strategi, skadesforebyggende træning og mentale aspekter.  Alt træning foregår i 50m bassin.

Det er forventet, at man deltager i holdets træning og aktiviteter, før man kan blive taget i betragtning til TAK-klasserne.
 
Træningstiderne er følgende:

Mandag 16.00-18.30
Onsdag 16.00-18.30
Torsdag 16.00-18.30
Lørdag 08.00-10.30

Tilmelding til holdet sker medio juni og medio december.

 

Målsætninger for holdet

Svømmerne på HSK 2 skal:
 • Fokus på ansvar og adfærd.
 • Tilegne sig forståelse af hvad det vil sige at være på et elitesporthold og det at fungere som et hold.
 • Arbejde målrettet mod at blive en bedre svømmer.
 • Udvikle tilhørsforhold til den proces - og opgaveorienterede tilgang til træning.
 • Have svømning som primært valg af idrætsgren.
 • Lære at sætte sig del - og slutmål.
 • Italesætte pres og modgang og være omstillingsparate.
 • Have opmærksomhed på ressourcepersoner.
 

Forælder på HSK 2

 • Er en del af Herning Svømmeklub.
 • Fokus på proces.
 • Støtte op omkring børnene.
 • Sociale tiltag for svømmerne og forældre.
 • At byde ind på frivillige opgaver som hører til det at være en del af Herning Svømmeklub, kulturen og fælleskakbet.
 • Møder engagerede trænere.
 • Er synlige i foreningen.
 • Uddannelse som official med min. modul 2. Vi skal altid stille med hjælpere til stævner, hvor man har en forventning om, at vi stiller med officials, for at vores svømmere kan deltage. Alle klubber bliver mødt med en forventning om et givent antal officials.
 • Forældrehåndbogen, som ligger på hjemmesiden, vil besvare mange af jeres spørgsmål. Ellers kan I altid tage fat i klubchefen eller træneren.
 

Aktiviteter for holdet

Aktiviteter for holdet er ca. 1 stævne månedligt. Stævnerne er typisk weekendstævner fra fredag til søndag. Mesterskaberne er dog typisk 4-5 dage. Dertil kommer 1-2 træningslejre i Danmark. Der vil også være træningsdage i ferier. Som et fast tiltag vil de ældste svømmere også skulle hjælpe på HSK 4 nogle gange om året.

Endvidere vil der være sociale tiltag fra klubbens og forældrenes side, så svømmerne kan komme endnu tættere på hinanden.

 

Træner på holdet er

Julia Korshøj
Assistenttræner Signe Dahl Johansen


Gå til TILMELDING


HSK1

 

Målgruppe

HSK 1 er det sidste hold i Herning Svømmeklubs konkurrenceafdeling. Holdet består primært af junior og senior svømmere. Holdet består endvidere af elever, som går på Talentakademi linjen. Vi stræber efter, at man føler sig som en del af en forening, og at der samtidig er lyst til at byde ind på de opgaver, som hører til. Holdet er det sidste ud af 4 i konkurrenceafdelingen.

Der er op til 20 pladser på holdet.

 

Træningsmængde og fokus

Der er fokus på at træne for at kunne konkurrere på højt niveau. Holdet træner 6-8 gange om ugen med 2 timer i vandet og 45-60 min. på land. Der arbejdes med aerob - og anaerob kapacitet, hurtighed, teknisk optimering, svømmeøkonomi, strategi, grundlæggende styrke, skadesforebyggende træning og mentale aspekter.  Alt træning foregår i 50m bassin.

Det er forventet, at man deltager i holdets træning og aktiviteter, før man kan blive taget i betragtning til TAK-klasserne.

Træningstiderne er som følger:
Mandag 05.30-07.30 & 16.00-19.00
Tirsdag 16.00-18.00
Onsdag 16.00-19.00
Torsdag 16.00-19.00
Fredag 05.30-07.30
Lørdag 08.00-10.30

Tilmelding til holdet sker medio juni og medio december.
 

Målsætninger for holdet

Svømmerne på HSK 1 skal:

 • Være bevidste om deres ansvar og agere som rollemodel for resten af klubben.

 • Kunne begå sig på et elitesporthold og fungere som et team.

 • Arbejde målrettet mod at blive en bedre svømmer.

 • Vise ejerskab af den proces - og opgaveorienterede tilgang til træning.

 • Sætte sig del - og slutmål.

 • Kunne håndtere pres og være omstillingsparate.

 • Forholde sig til sig selv og udnytte de ressourcepersoner, som er omkring dem.

Forælder på HSK 1

 • Er en del af Herning Svømmeklub.

 • Procesorienteret tankegang omkring præstationer.

 • Fungerer som ressourcepersoner og hjælpe de unge med at opleve ansvar.

 • Sociale tiltag for svømmerne og forældre.

 • At byde ind på frivillige opgaver som hører til det at være en del af Herning Svømmeklub, kulturen og fælleskakbet.

 • Møder engagerede trænere.

 • Hjælpe til med at ”uddanne” nye forældre i konkurrenceafdelingen.

 • Uddannelse som official med min. modul 2. Vi skal altid stille med hjælpere til stævner, hvor man har en forventning om, at vi stiller med officials, for at vores svømmere kan deltage. Alle klubber bliver mødt med en forventning om et givent antal officials.

 • Forældrehåndbogen, som ligger på hjemmesiden, vil besvare mange af jeres spørgsmål. Ellers kan I altid tage fat i klubchefen eller træneren.

 

Aktiviteter for holdet

Aktiviteter for holdet er ca. 1 stævne månedligt. Stævnerne er typisk weekendstævner fra fredag til søndag. Mesterskaberne er dog typisk 4-5 dage. Dertil kommer 1-2 træningslejre i Danmark. Der vil også være træningsdage i ferier. Som et fast tiltag vil svømmerne også skulle hjælpe på HSK 4 nogle gange om året.

Endvidere vil der være sociale tiltag fra klubbens og forældrenes side, så svømmerne kan komme endnu tættere på hinanden.

 

Trænere på holdet er

Daniel Hørmann


Gå til TILMELDING


Herning Svømmeklub | Telefon + 45 61 10 81 55 | CVR nr. 28565011 | Brændgårdvej 20 | 7400 Herning | herningsk@herningsk.dk