INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Der afholdes ordinær generalforsamling i Herning Svømmeklub onsdag d. 29. marts 2023 kl. 17.00 i klublokalet,
Herning Svømmehal (indgang nord). Alle medlemmer er jævnfør vedtægterne velkomne.

 

INDLÆG VED VORES NYE SPORTSCHEF OG DEN TALENTANSVARLIGE VED SVØMDANMARK

Efter generalforsamlingen holder klubbens nye sportschef, Heine Brunø, et indlæg om de sportslige målsætninger og den fremtidige træning og organisering i klubben. Han suppleres af Thoms Stub, som er talentansvarlig hos SvømDanmark, der bl.a. sætter fokus på udviklingspotentialet og mulighederne i Herning og i Jylland.

 


Dagsorden for den ordinære generalforsamling iflg. vedtægterne:
 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen foreslår: Jan Moesgaard
 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab, samt fremlæggelse af næste års budget
 4. Beretning fra Herning Svømmeklubs Venner
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesformand
  Michael Kirkeby er valgt for endnu et år.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant:
På valg til bestyrelsen er:
Fatima Andersen (modtager genvalg)
Jesper Sommer (modtager genvalg)
Malene Jøns (modtager genvalg)

På valg som suppleant er:
Lars Otteskov (modtager genvalg)

8. Valg af revisor og revisorsuppleant På valg er:
Jakob Korshøj, Vistisen og Lunde (modtager genvalg)
 
9. Eventuelt
Under eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning.

Forslag til generalforsamlingen, forslag til valg af revisor samt indstilling af evt. kandidater til bestyrelsen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne Michael Kirkeby, formand
Herning Svømmeklub | Telefon + 45 61 10 81 55 | CVR nr. 28565011 | Brændgårdvej 20 | 7400 Herning | herningsk@herningsk.dk