HOLDBESKRIVELSER

HSK 4
 

Målgruppe

HSK 4 er det første hold i Herning Svømmeklubs konkurrenceafdeling. Holdet henvender sig til børn, som gerne vil prøve kræfter med konkurrencesvømningen. Holdet består af børn i alderen 8-10 år. Konkurrenceafdelingen er en lang uddannelse i at blive ”svømmer”. Dette gælder både børnene, såvel som forældrene der, med tiden, bliver ”svømmerforældre”. Vi stræber efter, at man føler sig som en del af en forening og at der samtidig er lyst til at byde ind på de opgaver som hører til. Holdet er det første ud af 4 hold i konkurrenceafdelingen.
Der er op til 32 pladser på holdet.

 

Træningsmængde og fokus

Der er fokus på at lære at træne. Holdet træner 2 gange om ugen af 1 time og 30 minutter. 1 time i vandet, hvor der arbejdes med de grundlæggende principper inden for svømningen og 30 min på land, hvor der arbejdes med balance, motorik, koordination samt skadesforebyggende træning. Holdet svømmer i 25m bassin.
 
Træningstiderne er følgende:
Mandag og torsdag fra 16-17.30
 
Tilmelding sker medio juni og medio december.

 

Målsætninger for holdet

Svømmerne på HSK 4 skal:
 • Tilegne sig en forståelse af konkurrenceafdelingen.
 • Lære hvordan man træner sammen på et hold i en individuel sportsgren.
 • Tilegne sig udvidede tekniske kompetencer i de 4 stilarter (crawl, ryg, bryst og butterfly).
 • Lære at fokusere på opgaver i tilegnelsen af kompetencer.
 • Lære hvilket udstyr man bruger og hvordan.
 • Lære hvodan man gør sig klar til træning og stævner.
 

Forælder på HSK 4

Konkurrenceafdelingen er en lang uddannelse både for svømmere og forældre. Forældrene på HSK 4 vil blive mødt med følgende:
 • God intro til Herning Svømmeklub som forening.
 • Blive en del af foreningen og miljøet i Herning Svømmeklub.
 • Klubbens struktur.
 • Sociale tiltag for svømmerne og forældre.
 • Opbakning.
 • Engagerede trænere.
 • Processer i arbejdet med børnene.
 • Uddannelse som official modul 1. Vi skal altid stille med hjælpere til stævner, hvor man har en forventning om, at vi stiller med officials for at vores svømmere kan deltage. Alle klubber bliver mødt med en forventning om et givent antal officials.
 • Forældrehåndbogen, som ligger på hjemmesiden, vil besvare mange af jeres spørgsmål og gå mere i dybden. Ellers kan I altid tage fat i klubchefen eller trænerne.
 

Aktiviteter for holdet

Aktiviteter for holdet er årligt 6 begynderstævner, hvor det første ligger på hjemmebane i Herning Svømmehal. De ligger typisk placeret en lørdag eller søndag. Der svømmes på 25 meter bane. Derudover vil der være træningsdage i ferier og evt. en lille trænings weekend med overnatning sammen med HSK 3, som er det næste hold i rækken.
Endvidere vil der være sociale tiltag fra klubbens side, men også fra forældrenes side, så børnene kan komme endnu tættere på hinanden.

 

Trænere på holdet er

Mette Svane og Johannes Wemmelund

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HSK 3
 

Målgruppe

HSK 3 er det næste skridt fra HSK 4 i Herning Svømmeklubs konkurrenceafdeling. Holdet henvender sig til børn, som gerne vil udvikle sig inden konkurrencesvømningen. Holdet består af børn i alderen 9-11 år. Konkurrenceafdelingen er en lang uddannelse i at blive ”svømmer”. Dette gælder både børnene, såvel som forældrene der, med tiden, bliver ”svømmerforældre”. Vi stræber efter, at man føler sig som en del af en forening og at der samtidig er lyst til at byde ind på de opgaver som hører til. Holdet er det andet ud af 4 hold i konkurrenceafdelingen.
Der er op til 24 pladser på holdet.
 

Træningsmængde og fokus

Der er fokus på at lære at træne. Holdet træner 4 gange om ugen bestående af 4*1 time vandtræning og 4*30 min landtræning. I vandet arbejdes der med de grundlæggende principper inden for svømningen og de 30 min på land, hvor der arbejdes med balance, motorik, koordination samt skadesforebyggende træning. Holdet svømmer i 50m bassin.


Træningstiderne er følgende
Mandag 16.00-17.30
Tirsdag 16.00-18.00
Torsdag 16.00-17.30
Fredag 15.30-17.00

Tilmelding sker medio juni og medio december.
 

Målsætninger for holdet

Svømmerne på HSK 3 skal:
 • Arbejde med processer og opgaver i udviklingen af kompetencer.
 • Arbejde med fællesskab. Hvad er en rollemodel?
 • Tilegne sig et tilhørsforhold til klubben.
 • Arbejde med ansvar og adfærd.
 • Tilegne sig udvidede tekniske kompetencer i de 4 stilarter (crawl, ryg, bryst og butterfly).
 • Lære at lave starter og undervandsarbejde.
 • Lære at lave vendinger.
 

Forælder på HSK 3

 • kender strukturen i konkurrenceafdelingen.
 • Engagement i foreningen.
 • Forældre som hjælpe organ.
 • Fokus på proces og udvikling.
 • Opbakning og Støttende adfærd omkring børnene.
 • Møder engagerede trænere.
 • Sociale tiltag for svømmerne og forældre.
 • Opbakning,
 • Processer og opgaver,
 • Uddannelse som official modul 2. Vi skal altid stille med hjælpere til stævner, hvor man har en forventning om, at vi stiller med officials for at vores svømmere kan deltage. Alle klubber bliver mødt med en forventning om et givent antal officials.
 • Forældrehåndbogen, som ligger på hjemmesiden, vil besvare mange af jeres spørgsmål og gå mere i dybden. Ellers kan I altid tage fat i klubchefen eller træneren.
 

Aktiviteter for holdet

Aktiviteter for holdet er årligt 4 midtvest cup. De ligger typisk placeret en lørdag eller søndag. Vores eget større cup stævne, Herning Grand Prix, vil også være at finde på aktivitetslisten.  Endvidere vil der være 2-3 større cup stævner, hvor der overnattes. Derudover vil der være træningsdage i ferier og evt. en lille trænings weekend med overnatning sammen med HSK 4. Der vil være sociale tiltag fra klubbens side, men også fra forældrenes side, så børnene kan komme endnu tættere på hinanden.
 

Træner på holdet er

Anders Mehlsen
Assistenttræner Maja Fjord Kristensen


Gå til TILMELDING
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
HSK 2
 

Målgruppe

HSK 2 er det næstsidste hold i Herning Svømmeklubs konkurrenceafdeling. Holdet består primært af årgangssvømmere. Holdet består endvidere af elever, som går på Talentakademi linjen. Konkurrenceafdelingen er en lang uddannelse i at blive ”svømmer”. Dette gælder både børnene, såvel som forældrene, der med tiden, bliver ”svømmerforældre”. Vi stræber efter, at man føler sig som en del af en forening og at der samtidig er lyst til at byde ind på de opgaver som hører til. Holdet er det næstsidste ud af 4 i konkurrenceafdelingen.
Der er op til 25 pladser på holdet.


Træningsmængde og fokus

Der er fokus på at træne for at lære at træne og konkurrere. Holdet træner 4-7 gange om ugen á op til 2 timer i vandet og 45-60 min. på land. Der arbejdes med aerob kapacitet (anaerob kapacitet), hurtighed, teknisk optimering, svømmeøkonomi, strategi, skadesforebyggende træning og mentale aspekter.  Al træning foregår i 50m bassin.
Det er forventet, at man deltager i holdets træning og aktiviteter før man kan blive taget i betragtning til TAK-klasserne.
 
Link til træningstider.

Tilmelding til holdet sker medio juni og medio december.
 

Målsætninger for holdet

Svømmerne på HSK 2 skal:
 • Fokus på ansvar og adfærd.
 • Tilegne sig forståelse af elitær ageren og det at fungere som et team.
 • Arbejde målrettet mod at blive en bedre svømmer.
 • Udvikle tilhørsforhold til den proces- og opgaveorienterede tilgang til træning.
 • Have svømning som primært valg af idrætsgren.
 • Lære at sætte sig del- og slutmål.
 • Italesætte pres og modgang og være omstillingsparate.
 • Have opmærksomhed på ressourcepersoner.
 

Forælder på HSK 2

 • Er en del af Herning Svømmeklub.
 • Fokus på proces.
 • Støtte op omkring børnene.
 • Sociale tiltag for svømmerne og forældre.
 • At skulle byde ind på frivillige opgaver, som er en del af det at være en del af Herning Svømmeklub, kulturen og fælleskakbet.
 • Møder engagerede trænere.
 • Er synlige i foreningen.
 • Uddannelse som official med min. modul 2. Vi skal altid stille med hjælpere til stævner, hvor man har en forventning om, at vi stiller med officials for at vores svømmere kan deltage. Alle klubber bliver mødt med en forventning om et givent antal officials.
 • Forældrehåndbogen, som ligger på hjemmesiden, vil besvare mange af jeres spørgsmål og gå mere i dybden. Ellers kan I altid tage fat i klubchefen eller træneren.
 

Aktiviteter for holdet

Aktiviteter for holdet ca. 1 stævne månedligt. Stævnerne er typisk weekend stævner fra fredag til søndag. Mesterskaberne er dog typisk 4-5 dage. Dertil kommer 1-2 træningslejre i Danmark. Derudover vil der være træningsdage i ferier. Som et fast tiltag, vil de ældste svømmerne også skulle hjælpe nede på HSK 4 nogle gange om året.
Endvidere vil der være sociale tiltag fra klubbens side, men også fra forældrenes side, så svømmerne kan komme endnu tættere på hinanden.
 

Træner på holdet er

Julia Korshøj
Assistenttræner Signe Dahl Johansen
 

Sportslig Ansvarlig

Klubchef Kaspar Pedersen


Gå til TILMELDING


HSK1
 

Målgruppe

HSK 1 er det sidste hold i Herning Svømmeklubs konkurrenceafdeling. Holdet består primært af junior og senior svømmere. Holdet består endvidere af elever, som går på Talentakademi linjen. Konkurrenceafdelingen er en lang uddannelse i at blive ”svømmer”. Dette gælder både børnene, såvel som forældrene, der med tiden, bliver ”svømmerforældre”. Vi stræber efter, at man føler sig som en del af en forening og at der samtidig er lyst til at byde ind på de opgaver som hører til. Holdet er det sidste ud af 4 i konkurrenceafdelingen.
Der er op til 20 pladser på holdet.
 

Træningsmængde og fokus

Der er fokus på at træne for at kunne konkurrere på højt niveau. Holdet træner 6-8 gange om ugen á 2 timer i vandet og 45-60 min. på land. Der arbejdes med aerob- og anaerob kapacitet, hurtighed, teknisk optimering, svømmeøkonomi, strategi, grundlæggende styrke, skadesforebyggende træning og mentale aspekter.  Al træning foregår i 50m bassin.
Det er forventet, at man deltager i holdets træning og aktiviteter før man kan blive taget i betragtning til TAK-klasserne
 
Link til træningstider.

Tilmelding til holdet sker medio juni og medio december.
 

Målsætninger for holdet

Svømmerne på HSK 1 skal:
 • Være bevidste om deres ansvar og agere som rollemodel for resten af klubben.
 • Udvise elitær ageren og fungere som et team.
 • Arbejde målrettet mod at blive en bedre svømmer.
 • Vise ejerskab af den proces- og opgaveorienterede tilgang til træning.
 • Sætte sig del- og slutmål.
 • Kunne håndtere pres og være omstillingsparate.
 • Forholde sig til sig selv og udnytte de ressourcepersoner, som er omkring dem.

Forælder på HSK 1

 • Er en del af Herning Svømmeklub.
 • Procesorienteret tankegang omkring præstationer.
 • Fungerer som ressourcepersoner – hjælpe de unge med at opleve ansvar.
 • Sociale tiltag for svømmerne og forældre.
 • At skulle byde ind på frivillige opgaver, som er en del af det at være en del af Herning Svømmeklub, kulturen og fælleskakbet.
 • Møder engagerede trænere.
 • Hjælpe til med at ”uddanne” nye forældre i konkurrenceafdelingen.
 • Uddannelse som official med min. modul 2. Vi skal altid stille med hjælpere til stævner, hvor man har en forventning om, at vi stiller med officials for at vores svømmere kan deltage. Alle klubber bliver mødt med en forventning om et givent antal officials.
 • Forældrehåndbogen, som ligger på hjemmesiden, vil besvare mange af jeres spørgsmål og gå mere i dybden. Ellers kan I altid tage fat i klubchefen eller træneren.
 

Aktiviteter for holdet

Aktiviteter for holdet ca. 1 stævne månedligt. Stævnerne er typisk weekend stævner fra fredag til søndag. Mesterskaberne er dog typisk 4-5 dage. Dertil kommer 1-2 træningslejre i Danmark. Derudover vil der være træningsdage i ferier. Som et fast tiltag, vil svømmerne også skulle hjælpe ned på HSK 4 nogle gange om året.
Endvidere vil der være sociale tiltag fra klubbens side, men også fra forældrenes side, så svømmerne kan komme endnu tættere på hinanden.
 

Trænere på holdet er

Sebastian Lodahl
 

Sportslig Ansvarlig

Klubchef Kaspar Pedersen


Gå til TILMELDING


 
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.

Læs mere om Cookies her
Herning Svømmeklub | Brændgårdvej 20 | 7400 Herning | herningsk@herningsk.dk