HOLDBESKRIVELSER

HSK 5 (tidligere 4)

 

Målgruppe

HSK 5 er det første hold i Herning Svømmeklubs konkurrenceafdeling. Holdet henvender sig til børn, som gerne vil prøve kræfter med konkurrencesvømningen. Holdet består af børn i alderen 8-10 år. Konkurrenceafdelingen er en lang uddannelse i at blive ”svømmer”. Dette gælder både børnene såvel som forældrene, som med tiden bliver ”svømmerforældre”. Vi stræber efter, at man føler sig som en del af en forening, og at der samtidig er lyst til at byde ind på de opgaver, som hører til. Holdet er det første ud af 4 hold i konkurrenceafdelingen.
Der er op til 32 pladser på holdet.

 

Træningsmængde og fokus

Der er fokus på at lære at træne. Holdet træner 2 gange om ugen af 1 time og 30 minutter. 1 time foregår i vandet, hvor der arbejdes med de grundlæggende principper inden for svømningen, og 30 min. foregår på land, hvor der arbejdes med balance, motorik, koordination samt skadesforebyggende træning. Holdet svømmer i 50m bassin.
 
Træningstiderne er følgende:
Tirsdag og torsdag fra 16-17.30
 
Tilmelding sker medio juni og medio december.

 

Målsætninger for holdet

Svømmerne på HSK 5 skal:
 • Tilegne sig en forståelse af konkurrenceafdelingen.
 • Lære hvordan man træner sammen på et hold i en individuel sportsgren.
 • Tilegne sig udvidede tekniske kompetencer i de 4 stilarter (crawl, ryg, bryst og butterfly).
 • Lære at fokusere på opgaver i tilegnelsen af kompetencer.
 • Lære hvilket udstyr man bruger og hvordan.
 • Lære hvodan man gør sig klar til træning og stævner.
 

Forælder på HSK 5

Konkurrenceafdelingen er en lang uddannelse både for svømmere og forældre. Forældrene på HSK 4 vil blive mødt med følgende:
 • God intro til Herning Svømmeklub som forening.
 • Blive en del af foreningen og miljøet i Herning Svømmeklub.
 • Klubbens struktur.
 • Sociale tiltag for svømmerne og forældrene.
 • Opbakning.
 • Engagerede trænere.
 • Processer i arbejdet med børnene.
 • Uddannelse som official modul 1. Vi skal altid stille med hjælpere til stævner, hvor man har en forventning om, at vi stiller med officials for, at vores svømmere kan deltage. Alle klubber bliver mødt med en forventning om et givent antal officials.
 • Forældrehåndbogen, som ligger på hjemmesiden, vil besvare mange af jeres spørgsmål. Ellers kan I altid tage fat i klubchefen eller trænerne.
 

Aktiviteter for holdet

Aktiviteter for holdet er 6 årlige begynderstævner, hvor det første ligger på hjemmebane i Herning Svømmehal. De ligger typisk placeret en lørdag eller søndag. Der svømmes på 25 meter bane. Derudover vil der være træningsdage i ferier og evt. en lille træningsweekend med overnatning sammen med HSK 4, som er det næste hold i rækken.

Endvidere vil der være sociale tiltag fra klubbens og forældrenes side, så børnene kan komme endnu tættere på hinanden.

 

Træner på holdet er

Signe Dahl Johansen og Asta Klemmensen

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HSK 4 (tidligere 4+)

 

Målgruppe

HSK4  er et hold for de som har været på HSK 5 og er klar til lidt mere konkurrencefokuseret træning. Aldersgruppe er ca. 9-11 år. 
 

Træningsmængde og fokus

Der er fokus på at lære at træne. Holdet træner 3 gange om ugen af 1 time og 30 minutter. 1 time foregår i vandet, hvor der arbejdes med de grundlæggende principper inden for svømningen, og 30 min. foregår på land, hvor der arbejdes med balance, motorik, koordination samt skadesforebyggende træning. Holdet svømmer i 50m bassin.
 
Træningstiderne er følgende:
Mandag fra 16.00 - 17.30
Tirsdag fra 16.00 - 17.30
Torsdag fra 17.30 - 19.00

Tilmelding sker medio juni og medio december.

 

Målsætninger for holdet

Svømmerne på HSK4 skal:
 • Tilegne sig en forståelse af konkurrenceafdelingen.
 • Lære hvordan man træner sammen på et hold i en individuel sportsgren.
 • Tilegne sig udvidede tekniske kompetencer i de 4 stilarter (crawl, ryg, bryst og butterfly).
 • Lære at fokusere på opgaver i tilegnelsen af kompetencer.
 • Lære hvilket udstyr man bruger og hvordan.
 • Lære hvodan man gør sig klar til træning og stævner.
 • Forberedelse til oprykning til HSK3
 

Forælder på HSK4

Konkurrenceafdelingen er en lang uddannelse både for svømmere og forældre. Forældrene på HSK4 vil blive mødt med følgende:
 • God intro til Herning Svømmeklub som forening.
 • Blive en del af foreningen og miljøet i Herning Svømmeklub.
 • Klubbens struktur.
 • Sociale tiltag for svømmerne og forældrene.
 • Opbakning.
 • Engagerede trænere.
 • Processer i arbejdet med børnene.
 • Uddannelse som official modul 1. Vi skal altid stille med hjælpere til stævner, hvor man har en forventning om, at vi stiller med officials for, at vores svømmere kan deltage. Alle klubber bliver mødt med en forventning om et givent antal officials.
 • Forældrehåndbogen, som ligger på hjemmesiden, vil besvare mange af jeres spørgsmål. Ellers kan I altid tage fat i klubchefen eller trænerne.
 

Aktiviteter for holdet

Aktiviteter for holdet er 6 årlige begynderstævner. De ligger typisk placeret en lørdag eller søndag. Der svømmes på 25 meter bane. Derudover vil der være træningsdage i ferier og evt. en lille træningsweekend med overnatning sammen med HSK 3, som er det næste hold i rækken.

Endvidere vil der være sociale tiltag fra klubbens og forældrenes side, så børnene kan komme endnu tættere på hinanden.

 

Trænere på holdet er

Sebastian Dunker Rasmussen

Gå til TILMELDING
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HSK 3

 

Målgruppe

HSK 3 er det næste skridt fra HSK 4 i Herning Svømmeklubs konkurrenceafdeling. Holdet henvender sig til børn, som gerne vil udvikle sig indenfor konkurrencesvømningen. Holdet består af børn i alderen 9-12 år. Vi stræber efter, at man føler sig som en del af en forening, og at der samtidig er lyst til at byde ind på de opgaver, som hører til. Holdet er det andet ud af fire hold i konkurrenceafdelingen.

Der er op til 24 pladser på holdet.

 

Træningsmængde og fokus

Der er fokus på at lære at træne. Holdet træner 3 gange om ugen i vandet, hvor der hvergang er 30 min træning på land tilknyttet. 1 gang om ugen er det kun på land, hvor holdet er i gymnastiksal eller multisal. I vandet arbejdes der med de grundlæggende principper inden for svømningen, og de 30 min på land, bruges til at arbejde med balance, motorik, koordination samt skadesforebyggende træning. Holdet svømmer i 50m bassin.


Træningstiderne er følgende:
Mandag fra 17.15-19.00
Tirsdag fra 16.15-18.00
Torsdag fra 17.00 - 18.30 (landtræning - vægte og gymnastik)
Fredag fra 16.00-17.30

Tilmelding sker medio juni og medio december.

 

Målsætninger for holdet

Svømmerne på HSK 3 skal:

 • Arbejde med processer og opgaver i udviklingen af kompetencer.

 • Arbejde med fællesskab. Hvad er en rollemodel?

 • Tilegne sig et tilhørsforhold til klubben.

 • Arbejde med ansvar og adfærd.

 • Tilegne sig udvidede tekniske kompetencer i de 4 stilarter (crawl, ryg, bryst og butterfly).

 • Lære at lave starter og undervandsarbejde.

 • Lære at lave vendinger.

 

Forældre på HSK 3

 • Kender strukturen i konkurrenceafdelingen.

 • Engagement i foreningen.

 • Forældre som hjælpeorgan.

 • Fokus på proces og udvikling.

 • Opbakning og støttende adfærd omkring børnene.

 • Møder engagerede trænere.

 • Sociale tiltag for svømmerne og forældre.

 • Opbakning

 • Processer og opgaver

 • Uddannelse som official modul 2. Vi skal altid stille med hjælpere til stævner, hvor man har en forventning om, at vi stiller med officials, for at vores svømmere kan deltage. Alle klubber bliver mødt med en forventning om et givent antal officials.

 • Forældrehåndbogen, som ligger på hjemmesiden, vil besvare mange af jeres spørgsmål. Ellers kan I altid tage fat i klubchefen eller træneren.

 

Aktiviteter for holdet

Aktiviteter for holdet er fire årlige midtvest cups. De ligger typisk placeret en lørdag eller søndag. Vores eget større cup stævne, Herning Grand Prix, vil også være at finde på aktivitetslisten.  Endvidere vil der være 2-3 større cup stævner, hvor der overnattes. Derudover vil der være træningsdage i ferier og evt. en lille træningsweekend med overnatning sammen med HSK 4. Der vil være sociale tiltag fra klubbens side og forældrenes side, så børnene kan komme endnu tættere på hinanden.
 

Træner på holdet er

Asta Ovesen og Mikkel Kjær Mikkelsen


Gå til TILMELDING

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HSK 2

 

Målgruppe

HSK 2 er det næstsidste hold i Herning Svømmeklubs konkurrenceafdeling. Holdet består primært af årgangssvømmere. Holdet består endvidere af elever, som går på Talentakademi linjen. Vi stræber efter, at man føler sig som en del af en forening, og at der samtidig er lyst til at byde ind på de opgaver, som hører til. Holdet er det næstsidste ud af 4 i konkurrenceafdelingen.

Der er op til 25 pladser på holdet.


Træningsmængde og fokus

Der er fokus på at træne for at lære at træne og konkurrere. Holdet træner 4-7 gange om ugen med op til 2 timer i vandet og 45-60 min. på land. Der arbejdes med aerob kapacitet, hurtighed, teknisk optimering, svømmeøkonomi, strategi, skadesforebyggende træning og mentale aspekter.  Alt træning foregår i 50m bassin.

Det er forventet, at man deltager i holdets træning og aktiviteter, før man kan blive taget i betragtning til TAK-klasserne.
 
Træningstiderne er følgende:

Mandag
Tirsdag fra 16.45 - 19.15 (landopv 16.45 - 17.00 + vægtrum 18.15 - 19.15)
Onsdag fra 16.30 - 19.00 (landtræning 16.30 - 17.15)
Torsdag fra 16.00 - 18.30 (landtræning 16.00 - 16.45)
Lørdag 08.00-10.30 (landopv 8.00-8.15 + vægtrum 10.00 - 11.00)

Derudover har svømmere på HSK 2 mulighed for at morgentræne på følgende dage
Mandag fra 6.00 - 7.30 (mødetid 5.55)
Torsdag fra 6.00 - 7.30 (mødetid 5.55)
Fredag fra 6.00 - 7.30 (mødetid 5.55)

Tilmelding til holdet sker medio juni og medio december.

 

Målsætninger for holdet

Svømmerne på HSK 2 skal:
 • Fokus på ansvar og adfærd.
 • Tilegne sig forståelse af hvad det vil sige at være på et elitesporthold og det at fungere som et hold.
 • Arbejde målrettet mod at blive en bedre svømmer.
 • Udvikle tilhørsforhold til den proces - og opgaveorienterede tilgang til træning.
 • Have svømning som primært valg af idrætsgren.
 • Lære at sætte sig del - og slutmål.
 • Italesætte pres og modgang og være omstillingsparate.
 • Have opmærksomhed på ressourcepersoner.
 

Forælder på HSK 2

 • Er en del af Herning Svømmeklub.
 • Fokus på proces.
 • Støtte op omkring børnene.
 • Sociale tiltag for svømmerne og forældre.
 • At byde ind på frivillige opgaver som hører til det at være en del af Herning Svømmeklub, kulturen og fælleskakbet.
 • Møder engagerede trænere.
 • Er synlige i foreningen.
 • Uddannelse som official med min. modul 2. Vi skal altid stille med hjælpere til stævner, hvor man har en forventning om, at vi stiller med officials, for at vores svømmere kan deltage. Alle klubber bliver mødt med en forventning om et givent antal officials.
 • Forældrehåndbogen, som ligger på hjemmesiden, vil besvare mange af jeres spørgsmål. Ellers kan I altid tage fat i klubchefen eller træneren.
 

Aktiviteter for holdet

Aktiviteter for holdet er ca. 1 stævne månedligt. Stævnerne er typisk weekendstævner fra fredag til søndag. Dertil kommer 1-2 træningslejre i Danmark. Der vil også være træningsdage i ferier. Som et fast tiltag vil de ældste svømmere også skulle hjælpe på HSK 4 nogle gange om året.

Endvidere vil der være sociale tiltag fra klubbens og forældrenes side, så svømmerne kan komme endnu tættere på hinanden.

 

Træner på holdet er

Signe Dahl Johansen
Sigurd Wemmelund


Gå til TILMELDING


HSK1

 

Målgruppe

HSK 1 er det sidste hold i Herning Svømmeklubs konkurrenceafdeling. Holdet består primært af junior og senior svømmere. Holdet består endvidere af elever, som går på Talentakademi linjen. I takt med man bliver ældre kommer der flere og flere ting ind i ens hverdag som også flyder. Træning på HSK1 bliver derfor mere fleksibelt. Dvs. man vælger det antal træningspas som passer til ens niveau, ambition og generel ugeplan. Hver svømmer laver en individuel plan sammen med træneren.  

Der er op til 20 pladser på holdet.

 

Træningsmængde og fokus

Der er fokus på at træne for at kunne konkurrere på højt niveau. Holdet træner 6-9 gange om ugen med 2 timer i vandet og 45-60 min. på land. Der arbejdes med aerob - og anaerob kapacitet, hurtighed, teknisk optimering, svømmeøkonomi, strategi, grundlæggende styrke, skadesforebyggende træning og mentale aspekter.  Alt træning foregår i 50m bassin.
Udover tiden i vandet trænes der med styrketræning1-3 gange pr uge. Tidspunkt for styrketræning aftales med træner. 

Træningstiderne er som følger:

 

morgen eftermiddag styrke (multisal)
Mandag 6.00 - 7.30 / TAK: 7.30 - 9.30 16.00 - 18.00 18.00 - 19.00 (vægtrum)
Tirsdag                    TAK: 7.30 - 9.30
Onsdag 16.00 - 17.30 17.30 - 18.30 (vægtrum)
Torsdag 6.00 - 7.30 / TAK: 7.30 - 9.30 16.00 - 18.00
Fredag 6.00 - 7.30    
Lørdag 10.00 - 12.00 12.00 - 13.00 (vægtrum)


Tilmelding til holdet sker medio juni og medio december.
 

Målsætninger for holdet

Svømmerne på HSK 1 skal:

 • Være bevidste om deres ansvar og agere som rollemodel for resten af klubben.

 • Kunne begå sig på et elitesporthold og fungere som et team.

 • Arbejde målrettet mod at blive en bedre svømmer.

 • Vise ejerskab af den proces - og opgaveorienterede tilgang til træning.

 • Sætte sig del - og slutmål.

 • Kunne håndtere pres og være omstillingsparate.

 • Forholde sig til sig selv og udnytte de ressourcepersoner, som er omkring dem.

Forælder på HSK 1

 • Er en del af Herning Svømmeklub.

 • Procesorienteret tankegang omkring præstationer.

 • Fungerer som ressourcepersoner og hjælpe de unge med at opleve ansvar.

 • Sociale tiltag for svømmerne og forældre.

 • At byde ind på frivillige opgaver som hører til det at være en del af Herning Svømmeklub, kulturen og fælleskakbet.

 • Møder engagerede trænere.

 • Hjælpe til med at ”uddanne” nye forældre i konkurrenceafdelingen.

 • Uddannelse som official med min. modul 2. Vi skal altid stille med hjælpere til stævner, hvor man har en forventning om, at vi stiller med officials, for at vores svømmere kan deltage. Alle klubber bliver mødt med en forventning om et givent antal officials.

 • Forældrehåndbogen, som ligger på hjemmesiden, vil besvare mange af jeres spørgsmål. Ellers kan I altid tage fat i klubchefen eller træneren.

 

Aktiviteter for holdet

Aktiviteter for holdet er ca. 1 stævne månedligt. Stævnerne er typisk weekendstævner fra fredag til søndag. Mesterskaberne er dog typisk 4-5 dage. Dertil kommer 1-2 træningslejre i Danmark. Der vil også være træningsdage i ferier. Som et fast tiltag vil svømmerne også skulle hjælpe på HSK 4 nogle gange om året.

Endvidere vil der være sociale tiltag fra klubbens og forældrenes side, så svømmerne kan komme endnu tættere på hinanden.

 

Trænere på holdet er

Heine Brunø


Gå til TILMELDING


Herning Svømmeklub | Telefon + 45 61 10 81 55 | CVR nr. 28565011 | Brændgårdvej 20 | 7400 Herning | herningsk@herningsk.dk